English | Tiếng Việt

 
   
  Giới thiệu | Dịch vụ | Luật sư | Khách hàng | Tuyển dụng | Tin tức & Ấn phẩm | Liên hệ  
   

Tuyển dụng

   
     
 

Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng.  Nếu có nhu cầu trong tương lai, chúng tôi rất sẵn ḷng tiếp nhận sự liên hệ của các bạn.

 

 
  Liên hệ Tôn chỉ  
   
 

Địa chỉ liên hệ:

 

Văn pḥng Luật sư Việt Nguyễn

Tầng 1, 135A Pasteur, Phường 6, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel       : (84) 08 3823 0966

Fax      : (84) 08 3823 0967

Email   :  info@vietnguyenlaw.com

              thanh.nguyen@vietnguyenlaw.com

 

  • Liêm chính
  • Tự trọng
  • Chuyên nghiệp
  • Cam kết
 
 
   

Điều khoản sử dụng | Hỗ trợ | Webmaster | Liên hệ

Bản quyền thuộc về Việt Nguyễn. Đă được đăng kư 2010